Vår visjon og ledestjerne: Vi utvikler talenter.

Vi gjør dette gjennom å etterleve og jobbe etter våre verdier:

Lede : Vi hjelper deg med å lede din energi.

Ekte : Vi dyrker frem det som er ekte for deg.

Dele : Vi deler erfaringsbasert kunnskap.

Endring : Våre prosesser skaper endring.

Retning : Vi kjører prosesser som gir deg retning slik at du lettere kan nå dine drømmer og mål.

Med over 25 års erfaring innen ledelse og rådgivning har Dag Henrik Aas solid erfaring i å hjelpe mennesker og bedrifter til å ta ut sitt potensial. Dag Henrik Aas er sertifisert DiSC instruktør og veileder. I TalentBox bruker vi DiSC verktøy som grunnplattform i vårt arbeid med bedrifter og enkeltindivid. DiSC verktøyet er eid, utviklet og testet av en av verdens største kunnskapsleverandører Wiley. Dette verktøyet kombinert med lang ledererfaring fra flere bedrifter, samt rådgivererfaring innen ledelse, salg, drift og HR- området gjør Dag Henrik til en verdifull partner for våre kunder.

La oss i TalentBox hjelpe deg med å utvikle ditt talent.

Sti på strand