dics-classic

 

DiSC Classic® 2.0

DiSC Classic® 2.0 skaper refleksjon rundt egen atferd, styrker og utviklingsområder. Dette verktøyet brukes som grunnlag knyttet til alle bruksområder for DiSC Classic® verktøy.

DiSC Classic® Teamkart

Verktøyet gir en enkel, intuitiv og rask oversikt over atferdsstilene i ett team, eller en gruppe. Skaper nyttig refleksjon og gode erkjennelser, om styrker og utviklingsområder blant deltakerne.

DiSC Classic® Gruppekulturrapport

Verktøyet gir nyttig og spennende innsikt om en gruppes atferdsstiler, verdier, prioriteringer og holdninger. Enkelt formulert: «Slik er det vi gjør ting her..». Tydeliggjør styrker og utviklingsområder og setter i gang viktig refleksjon.

DiSC Classic® Fasilitatorrapport

Verktøyet gir DiSC® instruktør viktig innsikt og detaljert kunnskap om en gruppes forskjellige deltakere, deres atferdsstiler, prioriteringer, verdier og kultur. Verktøyet synliggjør navn på deltakere i gruppen, samt detaljer om deres atferdsstil og prioriteringer.

Legg igjen en kommentar