Everything-DiSC-363

 

Everything DiSC 363® for Leaders

Verktøyet kombinerer det beste fra Everything DiSC®, samt feedback og evaluering fra mennesker i leders omgivelser. Inkluderer 3 konkrete strategier for handling og utvikling for bedre lederskap. Basert på 8 anerkjente ledelsesdimensjoner, og leders atferd.

Everything DiSC 363® for Leaders – Gruppekulturrapport

Verktøyet gir innsikt om en gruppe lederes atferdsstiler, prioriteringer og utfordringer, knyttet til DiSC® modell, og de 8 anerkjente dimensjoner av lederskap.

Everything DiSC 363® for Leaders – Fasilitatorrapport

Verktøyet gir innsikt om en gruppe lederes atferdsstiler, prioriteringer og pådrivere knyttet til de 8 anerkjente dimensjoner av lederskap. Verktøyet synliggjør navn på deltakere i gruppen, samt detaljer om deres atferdsstil, beste praksis informasjon og prioriteringer. Instruktør/fasilitator får viktige innspill til forberedelse, gjennomføring og oppfølging av lederutviklingsprosess.

Everything DiSC 363® for Leaders – Coaching Supplement

Verktøyet gir nyttig tilleggs-informasjon til instruktør, i arbeidet med å bistå leder med refleksjoner og feedback, fra Everything DiSC 363® for Leaders.

 

disc_verktoy_bilde

Legg igjen en kommentar