Everything-DiSC-Work-of-Leaders-Color-300x89

 

Verktøyet er forskningsbasert, og gir innsikt om egen lederatferd, knyttet til 8 anerkjente ledelsesdimensjoner og DiSC® modell. Du får også nyttig kunnskap om hvordan du som leder, presterer innenfor 3 viktige områder; Skape en visjon, bygge tilslutning og sørge for gjennomføring. 

Everything DiSC Work of Leaders® – tilleggsrapport for instruktør

Tilleggsrapport for instruktør gir supplerende og nyttig tilleggsinformasjon, basert på Everything DiSC Work of Leaders®. Benyttes til en dybderefleksjon sammen med respondent.

Everything DiSC Work of Leaders® – sammenligningsrapport

Verktøyet sammenligner 2 utvalgte Everything DiSC Work of Leaders® respondenter, fremmer dialog og bidrar til effektiv kommunikasjon og en bedre arbeidsrelasjon. Forskjeller synliggjøres og verdsettes.

Everything DiSC Work of Leaders® – Teamkart

Verktøyet gir en enkel, intuitiv og rask oversikt over atferdsstilene i et lederteam, eller en ledergruppe. Skaper nyttig refleksjon og gode erkjennelser, om styrker og utviklingsområder blant deltakerne.

Everything DiSC Work of Leaders® – Gruppekultur-rapport

Verktøyet gir et helhetsbilde mht til innsikt, om foretrukket atferd, prioriteringer og pådrivere, i en gruppe med ledere. Verktøyet tar utgangspunkt i beste praksis og hvilken atferd gruppen som helhet viser i forhold til dette.

Everything DiSC Work of Leaders® – Fasilitator-rapport

Verktøyet gir innsikt om foretrukket atferd, prioriteringer og pådrivere i en gruppe av flere ledere. Verktøyet tar utgangspunkt i den enkelte leders beste praksis informasjon fra verktøyet Everything DiSC Work of Leaders®. Verktøyet synliggjør navn på deltakere i gruppen, samt detaljer om deres atferdsstil, beste praksis informasjon og prioriteringer. Et viktig forberedelsesverktøy for instruktør/fasilitator til alle prosesser, med ledergrupper og lederteam.

disc_verktoy_bilde

Legg igjen en kommentar