disc_verktoy_bilde

Everything DiSC® består av en rekke verktøy for refleksjon, trening, og utvikling av mennesker i alle deler av en organisasjon.

Everything-DiSC-Workplace-Color-300x89

Everything DiSC Workplace® skaper refleksjon knyttet til styrker og utviklingsområder om egen atferd. Verktøyet danner grunnlag for bruksområder innen Everything DiSC® verktøy.

Everything DiSC Workplace® – tilleggsrapport for instruktør

Tilleggsrapport for instruktør gir supplerende og nyttig tilleggsinformasjon, basert på Everything DiSC Workplace®. Benyttes til dybderefleksjon sammen med respondent.

Everything DiSC Workplace® – sammenligningsrapport

Verktøyet sammenligner 2 utvalgte Everything DiSC Workplace® respondenter, fremmer dialog og bidrar til effektiv kommunikasjon og en bedre arbeidsrelasjon. Forskjeller synliggjøres og verdsettes.

Everything DiSC Workplace® – Teamkart

Verktøyet gir en enkel, intuitiv og rask oversikt over atferdsstilene i et team/gruppe, eller organisasjon. Skaper nyttig refleksjon, og erkjennelser, om styrker og utviklingsområder blant deltakerne.

Everything DiSC Workplace® – Gruppekultur-rapport

Verktøyet gir nyttig og spennende innsikt om en gruppes atferdsstiler, verdier, prioriteringer og holdninger. Enkelt formulert: «Slik er det vi gjør ting her..». Tydeliggjør styrker og utviklingsområder og setter i gang viktig refleksjon.

Everything DiSC Workplace® – Gruppekultur-poster

Et enkelt og intuitiv verktøy, som viser teamets eller gruppens forskjellige atferdsstiler, i et Everything DiSC® kart. Benyttes til felles refleksjon i gruppen.

Everthing DiSC Workplace® – Fasilitator-rapport

Verktøyet gir DiSC® instruktør viktig innsikt og detaljert kunnskap om en gruppes forskjellige deltakere, deres atferdsstiler, prioriteringer, verdier og kultur. Verktøyet synliggjør navn på deltakere i gruppen, samt detaljer om deres atferdsstil og prioriteringer. Verktøyet gir innspill til instruktør mht. hva som er viktig å vektlegge i forberedelse, gjennomføring og oppfølging, av prosesser, for å oppnå maksimal effekt.

Everything DiSC Workplace® – Fasilitator Gruppekultur – poster

Et enkelt og intuitiv verktøy, som viser teamets eller gruppens forskjellige atferdsstiler, i et Everything DiSC® kart. Benyttes til felles refleksjon i gruppen.

 

Legg igjen en kommentar