Vi utvikler talenter

Ser du mulighetene?

Tar du ut potensialet?

Vi leter etter deg

KLIKK HERLES MER

Everything Disc Classic

  DiSC Classic® 2.0 DiSC Classic® 2.0 skaper refleksjon rundt egen atferd, styrker og utviklingsområder. Dette verktøyet brukes som grunnlag knyttet til alle bruksområder for DiSC Classic® verktøy. DiSC Classic® Teamkart Verktøyet gir en enkel, intuitiv og rask oversikt over atferdsstilene i ett team, eller en gruppe. Skaper nyttig refleksjon og gode erkjennelser, om styrker…

Everything Disc 363 for leaders

  Everything DiSC 363® for Leaders Verktøyet kombinerer det beste fra Everything DiSC®, samt feedback og evaluering fra mennesker i leders omgivelser. Inkluderer 3 konkrete strategier for handling og utvikling for bedre lederskap. Basert på 8 anerkjente ledelsesdimensjoner, og leders atferd. Everything DiSC 363® for Leaders – Gruppekulturrapport Verktøyet gir innsikt om en gruppe lederes…

Everything DiSC Work of Leaders®

  Verktøyet er forskningsbasert, og gir innsikt om egen lederatferd, knyttet til 8 anerkjente ledelsesdimensjoner og DiSC® modell. Du får også nyttig kunnskap om hvordan du som leder, presterer innenfor 3 viktige områder; Skape en visjon, bygge tilslutning og sørge for gjennomføring.  Everything DiSC Work of Leaders® – tilleggsrapport for instruktør Tilleggsrapport for instruktør gir supplerende…

Everything Disc verktøy

Everything DiSC® består av en rekke verktøy for refleksjon, trening, og utvikling av mennesker i alle deler av en organisasjon. Everything DiSC Workplace® skaper refleksjon knyttet til styrker og utviklingsområder om egen atferd. Verktøyet danner grunnlag for bruksområder innen Everything DiSC® verktøy. Everything DiSC Workplace® – tilleggsrapport for instruktør Tilleggsrapport for instruktør gir supplerende og nyttig…