Fyrtårnet som er avbildet på vår hjemmeside er Lindesnes fyr som ble bygget i 1915. Lindesnes fyr er Norges eldste fyr sted. På slutten av 1500-tallet omtaler den norske presten og historikeren Peder Claussøn Friis Lindesnes som «dette nes som alle sjøfarende folk kjenner til», blant annet fordi de ut fra denne landkjenningen setter sin kurs videre langs kysten. Første gang det tent lys på Lindesnes fyrsted var i 1656. Gjennom århundrer har fyrtårn i Norge skapt en trygghet for de som har ferdes på sjøen. Når det er mørkt har de lyst slik at sjømenn kan navigere. På karriere stien kan det være vanskelig å navigere til tider. Vi i TalentBox ønsker å være et fyrtårn på denne stien. Vi skal lyse opp slik at du ser muligheter og potensialet. Vi skal hjelpe deg å sette kurs slik at du kan navigere på en trygg og god måte.

Vi i TalentBox er stadig på utkikk etter talentfulle mennesker som ønsker å ta ut sitt fulle potensial. Sammen kan vi se på hvordan vi kan bruke kompetanse og gode verktøy for å sette fart på ditt talent. Ta kontakt med oss for en hyggelig prat om muligheter.